Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Örebro Översiktsplan

Detta är en äldre nyhet och det kan förekomma fel i formateringen.

Översiktsplanen för Örebro diskuteras vid ett extra möte på Järlegården den 4/2 kl 19.00.
Deltagande och synpunkter välkomna!!
//Lasse C 50073

Tillbaka

© Jarlebyalag.se