Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

LÄNSPENDELN

2013:

Det har varit ganska tyst om pendeln på sistone. Det tackar vi för då vi inte fått något positivt till Järle oss veterligen. Det som har ryktats om är att Trafikverket inte godkänner någon ny trafik på stambanan och därmed faller planerna en bra bit in i framtiden. I stället så agerar Landstinget för expressbussar från Nora och Hällefors, utan förändring av tidtabellen. Inget som berör oss därmed, men det måste nog bevakas utfall av.

2012:

Planeringen för Länspendeln fortskrider. Än så länge utan något direkt positivt för Järle.

Ta del av länstrafikens info från sept 2011, se pdf, och bilda er en egen uppfattning av förändringarna och genomförandet av detta projekt.

Läs även av Trafikverket upprättade Behovsanalys 101125, Samrådsredogörelse förstudie och Rapport förstudie jan 2012.

Styrelsen ifrågasätter projektet på en rad punkter, såsom samhällsnyttan för insatta skattemedel, förändringar i busstrafiken på R50, barriäreffeter genom byn, buller och vibrationer, kultur- och miljöeffekter för byn, stationen och museitrafiken. Att vår verksamhet som hittills bedrivits där med café, marknad, hantverk och ungdomarnas sommarjobb hotas och t.o.m försvinner är ju uppenbart.

Styrelsen har inbjudit till ett informationsmöte och ett sådant kom till stånd den 10 april med ansvarige politikern landstingsrådet Jonas Karlsson. Peter Ekström ledde samtalet och ordf Sven Röstlund syns också på bilden. 

Den 4 juni hade vi ett medlemsmöte för att avgöra hur byalaget skall agera framöver.
Beslutet blev att inte verka för att någon länspendel blir av.

Rapport från byablad 2012-2 om båda mötena läses här.

Har ni synpunkter på Länspendeln som ni tycker byalaget skall veta om och driva, så ta kontakt med styrelsen. Här är listan.

Här finns några länkar till artiklar och insändare som skrivits:

P4 120221

NA 120227

NA 120303

NA 120330

NA 120331

Länsposten 120607

NA 120724
 

Tillbaka

© Jarlebyalag.se