Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

BYALAGSSTYRELSEN 15 JAN

Kort info från Byalagstyrelsen 130115 - Protokoll finns här.

- Jubileumåret börjar nu. Flera förslag finns och tas upp på årsmötet den 9 feb.

- Årsmötet och dess förberedelser diskuterades och planerades. Vi hoppas på god uppslutning.

- Reglerna för hyra av Järlegården diskuterades. Finns behov av större tydlighet. Ny medlemsförmån införs där JG får hyras i max 6 tim för 200 kr. Se hyra och låna på Järlegårdssidan.

- Ervalla Bygdelag planerar en Ervalladag den 7 sept. Styrelsen anser det viktigt att byalaget är med och visar upp vår verksamhet och attraktiva del av bygden.

- Leader Bergslagen inbjuder till inspirationsdag 2 feb för att skapa pilotbyar. Det handlar om att utvecka hållbara bygder genom omställnings aktiviteter för att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Vi vill skapa en arbetsgrupp som kan jobba vidare med dessa viktiga framtidsfrågor.

- Nora bygderåd besöker Järle 5 mars.

- Nästa styrelsemöte 26 feb.

Tillbaka

© Jarlebyalag.se