Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

COOP LILLÅN

COOP LILLÅN ska läggas ner!!!

130302 Jag har deltagit i en arbetsgrupp i Hovsta i ärendet och vi blev också inbjudna tisdag 26/2 till Rådhuset för att träffa kommunalråden Björn Sundin och Lennart Bondesson för att diskutera vad som händer med servicen och attraktiviteten när COOP är borta.

Vi föreslog en kraftsamling med kommunens stora stöd för att utveckla handelsområdet och höja statusen och intresset för etableringar. Det mottogs väl positivt, men det faller delvis tillbaka på oss boende genom att en stark lokal mobilisering för detta är önskvärd. Kommunalråden bedyrade dock att stora insatser nu görs för att hitta lösningar. Samtal förs med "flera parter" på ett sätt som är ganska unikt, sett ur det kommunala perspektivet. Situationen är dock komplicerad med flera inblandade och avtal som löper på. De kan inte avslöja något, men vill verkligen förmedla en bild av att man anstränger sig och verkligen tar detta på stort allvar. Vi får hoppas på det, avvakta deras process och återkomma med frågan.

130206 Jag har blivit kontaktad av ett antal organisationer som möttes i Axberg i måndags om Järle byalag har några synpunkter. Har svarat att jag upplevt att alla tycker det är mycket negativt.

Har DU synpunkter så skicka ett mail till lc.jerle@telia.com så samlar jag ihop dessa.

Avsikten är att kontakta COOP och kommunen i ärendet. Men det är brådis så vänta inte!!

Mötesanteckningar 130204 här!!

Tillbaka

© Jarlebyalag.se