Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

VANDRINGS- OCH ÄVENTYRSLEDER

Den 5 juni 2014 invigdes Skärmarboda naturreservat. Läs här!

 

Kartor för stignätet i det nyabildade reservatet finns här.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Av och till så har byalagsmedlemmar försökt att skapa vandringsstigar i byns närhet. 
Från gångbron och söderut har det funnits en stig i många år och den har Lars Franzen "Frasse" skött med den äran.

Från gångbron och norrut var det mer svårforserat men under 90-talet röjdes det och tack vare en hel del trampande så växte det fram en stig längs ån som slutar vid gamla grustaget norr om byn.

Bägge gångstigarna syns på kartan över byn. 

Sen fick vi reda på att det fanns ett fantastiskt område i Skärmarbodabergen som bara väntade på att upptäckas. 

Läs i bifogad pdf hur byalagets engagemang för vandringslederna började 1998 och 1999. Artiklarna från Järle Byablad.
BB 98-99 vandringsleder.pdf

Planera besöket mha brochyr för vandringslederna i Skärmarboda.

Entrén till Skärmarboda stignät har snyggats till med fler rastplatsbord.

Äventyrsbanan är en kul upplevelse och utmaning.

© Jarlebyalag.se