Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

RAPPORT LOKAL MAT

Skriven den: 12/12-2018 av lc
I början av 2018 fick Järle byalag bidrag från Landsbygdsnämnden till en kartläggning av livsmedelsförsörjningen i Örebro kommun.  Den har nu resulterat i en rapport som belyser de småskaliga livsmedelsproducenternas situation.  RO...

Läs hela


MUSIKPUB 27 OKT

Skriven den: 1/10-2018 av LC
JÄRLE BYALAG BJUDER IN TILL IRLÄNDSK/SVENSK MUSIKPUB Kom till Järlegården, njut, sjung och dansa med. Lördagen 27 oktober kl 19.00, musiken börjar 19.30. Då kommer The Hayes-Bagari project en härlig blandning av Sonas och Open House. Det ä...

Läs hela


JÄRLE MARKNAD 30/6

Skriven den: 29/6-2018 av LC
180701 NA hade ett stort reportage om marknaden idag. Några kommentarer dock. Det är faktiskt 30 år sedan marknaden startades, vlket gärna kunde ha stått med. Kasperteatern är inte ny utan en av de fina traditionerna på JM. Att cafeet har nämnts som en av...

Läs hela


ÅKE MOSSBERG 15 APR

Skriven den: 24/3-2018 av LC
Kort rapport från ett som vanligt fullsatt Järlegård när Åke Mossberg är på besök. Ett par tre timmars prima underhållning med historier från när och fjärran bjöds vi på. Alltid härliga berättelser har Åke med s...

Läs hela


ÅRSMÖTET 2018

Skriven den: 14/1-2018 av lc
Årsmötet är nu avklarat och en ny styrelse tar vid. Ganska stora förändringar dessutom. Sven Röstlund tackar för sig efter hela 12 år som ordförande och vi tackar honom för allt som han åstadkommit och gett till byalaget under den...

Läs hela


ÖVERSIKTSPLAN

Skriven den: 11/2-2017 av lc
Det har kommit ett förslag till ny översiktsplan för Örebro kommun. Planen är omfattande och digital så förslaget skall läsas/laddas från kommunens hemsida; www.orebro.se/nyoversiktsplan Ett dialog möte kommer att genomföras 23 mars ...

Läs hela


PROJEKT VILDA GRANNAR

Skriven den: 3/4-2016 av lc
Nu finns en rapport från vårt projekt "Vilda grannar" här på hemsidan. Projektet går ut på att ge bra betingelser för insekter, bin och andra pollinerare är kunna trivas i miljön. Skåda resultaten vid Järle station. Projekte...

Läs hela


VÄG 50 OMBYGGNAD

Skriven den: 10/4-2015 av lc
Trafikverket har tagit fram en vägplan för att bygga om vägsträckan till mötesfri väg med mitträcke. Efter ombyggnaden blir väg 50 mötesfri mellan Örebro och Lindesberg. Nu finns en vägplan för att bygga om sträckan till mö...

Läs hela


JÄRLEGÅRDEN BOKNING

Skriven den: 15/12-2013 av LC
Boka JÄRLEGÅRDEN genom att: Kontakta fam. Wallsten, i Majtorp Järle Byväg 10. Ring till Hanna på mobil 070 - 509 91 50 eller Monica på 073-352 31 32. Maila går också bra till hanna.wallsten@gmail.com Kolla bokningsläget på...

Läs hela


LOKAL UTVECKLINGSPLAN

Skriven den: 2/4-2013 av lc
  130906: Planen överlämnad till kommunen. Kan läsas på  www.ervalla.nu 130402: Dax för möte om Ervalla bygdens lokala utvecklingsplan. Datumet är den 8 april kl 18:30 i Ervalla skolans matsal. Arbetet började för 14 månader sen...

Läs hela


BREDBANDSPROJEKTET

Skriven den: 15/1-2012 av lc
180416: Under senaste månaderna har vi undersökt om de fastigheter som inte anslöts till fibernätet kan få göra detta och till vilken kostnad. Det är nio bostadsfastigheter inom byn som tillfrågats om intresset för detta. Nu har äntligen svar kommit ...

Läs hela


LÄNSPENDELN

Skriven den: 11/12-2011 av lc
2013: Det har varit ganska tyst om pendeln på sistone. Det tackar vi för då vi inte fått något positivt till Järle oss veterligen. Det som har ryktats om är att Trafikverket inte godkänner någon ny trafik på stambanan och därmed fal...

Läs hela


© Jarlebyalag.se