Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Kontakt

Om du vill ha mer info om Järle, byalaget, hemsidan eller köpa annonsplats kontakta oss gärna.

Arbetsgrupp för hemsidan:

Lars Carlsson070-5344949, lc.jerle@telia.com  Ansvarar för innehåll
Sven Röstlund, 0587-50076, sven.rostlund@hotmail.com

Daniel Carlsson - Webbmaster, dc.jarle@hotmail.com

 

JÄRLE BYALAG                                                                    

Postadress
Ordförande Fredrika Nordling, 
fredrikanordling@gmail.com, 070-614 31 21

Kassör Kristina Andersson, kristina.a.andersson@orebro.se, 019-282148

Sekreterare Sigrid Rejås, sigrid@rejas.se, 070-338 65 56

Org. nr. 87 50 01 – 4139

Mail jb@jarlebyalag.se

Postgiro 44 85 83-5,  Bankgiro 762-5007

Swish 123 576 62 25 - ange typ av köp

 

© Jarlebyalag.se