Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Kontakt

Om du vill ha mer information eller vill kontakta oss.

Ansvarig arbetsgrupp för hemsidan:

Lars Carlsson, 0587-50073, 070-5344949, lc.jerle@telia.com 
Sven Röstlund, 0587-50076, sven.rostlund@hotmail.com
Peter Ekström , 0587-50133, pek.jarle@telia.com

Daniel Carlsson - Webbmaster, dc.jarle@hotmail.com

 

JÄRLE BYALAG                                                                                                                                      

Postadress
Kassör Lars Carlsson, Järle Vårgläntan 713 91  NORA  Telefon 070-5344949

Telefon
0587 - 500  90 Järle station       0587 - 50001 Järlegården

Org. nr. 87 50 01 – 4139

Postgiro 44 85 83-5,  Bankgiro 762-5007

Swish 123 576 62 25 - ange typ av köp

 

© Jarlebyalag.se