Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

NBVJ - NORA BERGSLAGS VETERAN- OCH JÄRNVÄGSMUSEUM

Musiejärnvägsföreningen NBVJ, Nora Bergslags Veteran- och Järnvägsmuseum är föreningen som bedriver trafik mellan Nora och Järle sommartid enligt tidtabell och på beställning.

Viktiga år i museijärnvägens historia tom 2005

Beslutsdokument för byggnadsminnesförklaring av NJOV musiejärnvägsanläggningar 2006

Läs mer om museijärnvägen på NBVj hemsida.

Se filmen om bygdens järnväg via Bygde-TV

Läs artikel om museijärnvägen i Bergslagen turistbroschyr 2015

Ångtåg i Järle dec 2017

 

© Jarlebyalag.se