Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

NBVJ

Musiejärnvägsföreningen NBVJ, Nora Bergslags Veteran- och Järnvägsmuseum är föreningen som bedriver trafik mellan Nora och Järle sommartid enligt tidtabell och på beställning.

Läs mer om museijärnvägen på NBVj hemsida.

Se filmen om bygdens järnväg via Bygde-TV

© Jarlebyalag.se