Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Järleån

Naturreservatet Järleån omfattar en sex kilometer lång sträcka av Järleåns dalgång. Ån har till stor del kvar sitt naturliga lopp med en av Örebro läns mäktigaste forssträckor - Långforsen. Här finns också rester av den tidiga järnhanteringens nyttjande av vattenkraft och odlingslandskap. 

På länsstyrelsens hemsida finns mer info om Järleån

När ska man besöka Järleåns natureservat?
Under hela den snöfria delen av året har man stort utbyte av ett besök. Forsarna i ån är dock mest imponerande tidigt under våren i samband med vårfloden. En annan tid på våren när området särskilt kommer till sin rätt är omkring mitten av maj när vitsipporna blommar och träden får sin första späda grönska. Tidigt på försommaren är blomsterprakten som mest artrik och varierad, och då når också fågellivet sin kulmen. Under högsommaren kan lövskogssvalkan bli en ovanlig upplevelse liksom de många lövträdarternas färgspel under hösten.

Vägbeskrivning
Ta av från riksväg 50 mot Yxe, strax norr om Noraavfarten. I Yxe, åk mot Hammarby. Reservatet ligger efter vägen. Parkerar gör man bäst vid andra parkeringen.

Kanotled i Järleån
Se kartan nedan och infoblad från Region Örebro län

© Jarlebyalag.se