Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

KAFÉKALENDERN

Skriven den: 12/6-2019 av LC
Välkommen in i kafégänget! Järle Stationskafé, vårt omtalade och omtyckta, drar igång för säsongen 15 juni och är öppet dagligen 10-18 fram till den 18 augusti. Det mesta arbetet  kommer att skötas av de tolv fe...

Läs hela


JÄRLE STATIONS CAFÉ 2019

Skriven den: 21/3-2019 av LC
...........................................................................................................................................................    

Läs hela


JÄRLE MARKNAD 2019

Skriven den: 21/3-2019 av LC
.......................................................................................................................................................    

Läs hela


HANTVERKSMAGASINET 2019

Skriven den: 21/3-2019 av LC
.....................................................................................................................................................    

Läs hela


RAPPORT LOKAL MAT

Skriven den: 12/12-2018 av lc
I början av 2018 fick Järle byalag bidrag från Landsbygdsnämnden till en kartläggning av livsmedelsförsörjningen i Örebro kommun.  Den har nu resulterat i en rapport som belyser de småskaliga livsmedelsproducenternas situation.  RO...

Läs hela


JÄRLEGÅRDEN BOKNING

Skriven den: 15/12-2013 av LC
Boka JÄRLEGÅRDEN genom att: Kontakta fam. Wallsten, i Majtorp Järle Byväg 10. Ring till Hanna på mobil 070 - 509 91 50 eller Monica på 073-352 31 32. Maila går också bra till hanna.wallsten@gmail.com Kolla bokningsläget på...

Läs hela


BREDBANDSPROJEKTET

Skriven den: 15/1-2012 av lc
180416: Under senaste månaderna har vi undersökt om de fastigheter som inte anslöts till fibernätet kan få göra detta och till vilken kostnad. Det är nio bostadsfastigheter inom byn som tillfrågats om intresset för detta. Nu har äntligen svar kommit ...

Läs hela


LÄNSPENDELN

Skriven den: 11/12-2011 av lc
2013: Det har varit ganska tyst om pendeln på sistone. Det tackar vi för då vi inte fått något positivt till Järle oss veterligen. Det som har ryktats om är att Trafikverket inte godkänner någon ny trafik på stambanan och därmed fal...

Läs hela


© Jarlebyalag.se