Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

RAPPORT LOKAL MAT

I början av 2018 fick Järle byalag bidrag från Landsbygdsnämnden till en kartläggning av livsmedelsförsörjningen i Örebro kommun.  Den har nu resulterat i en rapport som belyser de småskaliga livsmedelsproducenternas situation. 

ROS, Regional Omställning i Örebro län har genom Ankie Rauseus m.fl. utfört projektet.  

Här ligger rapporten.  och så finns det mer att läsa i Järle byablad 18-4

I Landsbygdsnytt 18-4 finns också en artikel om projektet där projektledare Ankie Rauseus, JB ordf Hanna Wallsten och lokal odlare Ulf Wiktorsson Intervjuas.

I rapporten presenteras en kartläggning om ett antal jordbruksföretag samt en analys av insamlad data för att klara morgondagens postfossila livsmedelsförsörjning. Producenterna själva lyfter fram ett antal förbättringsområden, däribland logistikfrågan. Andra områden som är viktiga att framhålla för att få ett grepp om förutsättningarna för lokal livsmedelsförsörjning är den höga medelåldern i gruppen av aktiva odlare. Det riskerar leda till minskad självförsörjningsgrad, vilket strider mot de nationella och de regionala målen. Detta berör främst grönsaks, frukt/bär- och fiskproduktionen som redan är alltför liten lokalt i förhållande till våra lokala behov. Här har kommunen ett viktigt ansvar att värna befintlig jordbruksmark och erbjuda utbildning för nya grupper som vill satsa på livsmedelsproduktion. 

 

Tillbaka

© Jarlebyalag.se