Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Framtidsveckan 8 okt

SEMINARIUM: LOKAL OMSTÄLLNING

Lördag 8 okt kl 14.00 - 17.00 på Järlegården
Hela Sverige ska Leva och Länsbygderådet i Örebro län berättar om hur man arbetar med omställning på landsbygden, baserat på erfarenheter från projekt ”Omställning Sverige” och "Hållbara bygder".
Vi bjuder på fika från kl 13.30.
Information om Framtidsveckan finns här.
Plats: Järlegården, Järle byväg 24
Kontaktperson: Lasse Carlsson, Hela Sverige ska Leva, 070-534 49 49, lc.jerle@telia.com,
www.helasverige.se http://transitionsweden.ning.com/
 
   www

wwww wwwInformation:

Tillbaka

© Jarlebyalag.se