Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

VÄG 50 OMBYGGNAD

Trafikverket har tagit fram en vägplan för att bygga om vägsträckan till mötesfri väg med mitträcke. Efter ombyggnaden blir väg 50 mötesfri mellan Örebro och Lindesberg.

Nu finns en vägplan för att bygga om sträckan till mötesfri landsväg. Vägplanen omfattar också en del av väg 832 samt indragning av allmän väg. Vägplanen är tillgänglig för granskning av berörda och allmänheten mellan 1-28 april 2015 och här finns en länk till vägplanen och till kungörelsen.

Yttranden från granskningsperioden kommer att sammanställas och kommenteras i ett granskningsutlåtande och Länsstyrelsen kommer sedan att yttra sig över vägplanen. Vi planerar därefter att skicka vägplanen till fastställelseprövning under maj 2015. Byggstart planeras till tidigast 2017.

Järle byalag har lämnat ett granskningsyttrande på vägförslaget med allmänna synpunkter som berör många.
Har du synpunkter av allmänt intresse så kontakta Lasse C, 070-5344949 eller lc.jerle@telia.com
 
Här en länk till bilden nedan i större upplösning
 

Tillbaka

© Jarlebyalag.se