Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Öppna förskolan

En av Järles bästa traditioner är Öppna Förskolan. Den startades redan 1980 som en del i kommunens dagisverksamhet. Byalaget tog sedan över verksamheten i egen regi 1992. Då hölls verksamheten på Järle station med bra stöd ekonomiskt av Axbergs kommundelsnämnd. När kommundelarna togs bort, så försvann också det ekonomiska stödet. Men verksamheten var viktig tyckte många, så med hjälp av några engagerade hemmaföräldrar så kunde verksamheten fortgå. När så Byalaget tog över Järlegården 2002 så var det naturligt att träffas där.

Glada mammor på Öppna Förskolan 2009

Under senaste året har man träffats en gång i veckan. Barnen kan leka med varann och med de leksaker som finns på scenhyllorna. Fika gör man som byalaget bjussar på. Och avslutar med sångstund. Det kan vara upp till 10 barn ibland. Och som synes så ser det väldigt trevligt ut.

Sedan hösten 2014 så är det tyvärr ingen öppen förskola i Järle, men om någon vill ta bollen så kontakta byalagsstyrelsen.

 

© Jarlebyalag.se