Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Järle Byablad

Det allra första Byabladet kom ut 1975. Här kan ni läsa några av de senare utkomna.
Vi kommer att lägga opp flera nummer allteftersom. (FB står för "flygblad")

2024 - nr 1

2023 - nr 1 - FB okt

2022 - FB mars - FB okt

2021 - nr 1 - FB juni - FB nov

2020 - nr 1 - nr 2/3 + videobilaga - nr 4

2019 - nr 1 - nr 2 - nr 3 - nr 4

2018 - nr 1 - nr 2 - nr 3 - nr 4

2017 - nr 1 - nr 2 - nr 3 - nr 4

2016 - nr 1 - nr 2 - nr 3 - nr 4

2015 - nr 1 - nr 2 - nr 3 - nr 4

2014 - nr 1 - nr 2 - nr 3 - nr 4

2013 - nr 1 - nr 2 - nr 3 - nr 4

2010 - nr 1  -  nr 2  -  nr 3  -  nr 4

2009 - nr 3 

2008 - nr 3

2005 - nr 1

2004 - nr 1 - nr 2 - nr 4

2003 - nr 1

2002 - nr 1 - nr 3

1988 - nr 2


 

Byabladet kommer ut med fyra nummer per år och genom medlemskapet i byalaget så ingår en prenumeration. Kan också tecknas särskilt för 200;- per år.

Redaktion: 

Gösta Tegner, 070-611 33 85 eller gtegner@telia.com

Gerd Höök, 070-234 28 80 eller gerdhook.jb@telia.com

Ansvarig utgivare är Peter Ekström, 0587-50133 eller pek@telia.com

 

© Jarlebyalag.se