Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Järle Byablad

Det allra första Byabladet kom ut 1975. Här kan ni läsa några av de senare utkomna.
Vi kommer att lägga opp flera nummer allteftersom.

2022 - FB mars -

2021 - nr 1 - FB juni - FB nov

2020 - nr 1 - nr 2/3 + videobilaga - nr 4

2019 - nr 1 - nr 2 - nr 3 - nr 4

2018 - nr 1 - nr 2 - nr 3 - nr 4

2017 - nr 1 - nr 2 - nr 3 - nr 4

2016 - nr 1 - nr 2 - nr 3 - nr 4

2015 - nr 1 - nr 2 - nr 3 - nr 4

2014 - nr 1 - nr 2 - nr 3 - nr 4

2013 - nr 1 - nr 2 - nr 3 - nr 4

2010 - nr 1  -  nr 2  -  nr 3  -  nr 4

2009 - nr 3 

2008 - nr 3

2005 - nr 1

2004 - nr 1 - nr 2 - nr 4

2003 - nr 1

2002 - nr 1 - nr 3

1988 - nr 2


 

Byabladet kommer ut med fyra nummer per år och genom medlemskapet i byalaget så ingår en prenumeration. Kan också tecknas särskilt för 200;- per år.

Redaktion: 

Gösta Tegner, 070-611 33 85 eller gtegner@telia.com

Gerd Höök, 070-234 28 80 eller gerdhook.jb@telia.com

Ansvarig utgivare är Peter Ekström, 0587-50133 eller pek@telia.com

 

© Jarlebyalag.se