Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Geografi

Järle by ligger i Örebro kommun och Ervalla församling / socken.

Byn ligger på en smal landtunga mellan Järleån och Järlemossen i gränslandet mellan slättbygderna och bergslagsskogarna.

Järleån utgör gräns mellan Nora och Örebro kommuner.

Avståndet till Örebro och Lindesberg är ca 2 mil. Till Nora är det ca 12 km.

Riksväg 50 och länsväg 244 ger området goda kommunikationer med omvärlden.

Sveriges äldsta järnväg Nora - Ervalla - Örebro från 1856 passerar genom byn.

Den blå linjen på kartan (från 80-talet) innefattar
200 hushåll i Järleområdet, varav ca 50 finns i byn.

PDF över Järleområdet ca 200 hushåll
 

Riksväg 50 har under ett par år byggts om och ut till en säkrare väg med mitträcke, planskilda korningar och separerade vägar för cykeltrafik. Ny tillfart till Järle från ny trafikplats vid Mogetorp har också förverkligats efter många års önskan från byalaget.

Vägutformningen kan läsas mer om här.

© Jarlebyalag.se