Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

NBVJ - NORA BERGSLAGS VETERAN- OCH JÄRNVÄGSMUSEUM

Musiejärnvägsföreningen NBVJ, Nora Bergslags Veteran- och Järnvägsmuseum är föreningen som bedriver trafik mellan Nora och Järle sommartid enligt tidtabell och på beställning.

År 1856 invigdes Sveriges första normalspåriga järnväg för personbefordran mellan Nora och Örebro. Den var en förutsättning för effektiva transporter av kol, malm och tackjärn. Tack vare ett stort antal entusiaster finns det i dag ett stort utbud av historiska lok och vagnar i Nora. En del används för trafik men här finns även vagnar som är restaurang, museum och vandrarhem. På stationsområdet i Nora kan du gå in och titta i det vackra stationshuset eller vandra runt på bangården bland lokstallar och verkstäder. Ta chansen att se och uppleva ånglok, diesellok, rälsbussar och en mängd vagnar från en viktig epok i den svenska järnvägs- och kulturhistorien.

Historien om Nora - Ervalla järnväg / Specialarbete Anna Gransten 93/94

Viktiga år i museijärnvägens historia tom 2005

Beslutsdokument för byggnadsminnesförklaring av NJOV musiejärnvägsanläggningar 2006

Läs mer om museijärnvägen på NBVj hemsida.

Se filmen om bygdens järnväg via Bygde-TV

Läs artikel om museijärnvägen i Bergslagen turistbroschyr 2015

Höstånga i Järle, 30 okt och 4 nov 2021

Ångtåg i Järle dec 2017

 

© Jarlebyalag.se