Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Järle byalags kommitté Bro och Skepp

Ser till gångbron över Järleån och byalagets flytetyg "Järlan" som lånas ut till medlemmar.

Gångbron har skötts av byalaget i många år med brorensningar och enklare underhåll.

Nu är gångbron i mycket dåligt skick och vi har under rätt många år nu försökt hitta en lösning.

Ett förslag på åtgärd togs fram 2010 som kostar ca 500 000:-. Se förslaget här!

Pengar som vi förstås inte har, utan vi måste hoppas på det allmänna stödet.

Ett möte påkallades 130612 där regionen och kommunerna bjöds in tillsammans med NJOV som är markägare. Resultatet blev magert, endast Regionförbundet kom och då med ett besked att det finns fomella hinder för stöd, om nu det nu skulle finnas pengar. Så det är inte mycket att hoppas på. Återstår att ägarna i stiftelsen som markägare tar sitt ansvar.

Den 130615 skrev NA följande artikel om bron. 

Här finns några bilder från 2013 som visar det bedrövliga skicket bron är i.

Tog nya bilder 2017 för att jämföra förfallet som fortgår.

När Lilla Mon´s hembygdsförening lades ner 2013 så donerades resterande tillgångar just till en renovering av gångbron. Ett beslut som byalaget mottar med stor glädje och riktar ett varmt tack för.

En mindre del av dessa medel användes för en nödvändig reparation av broplankor och räcke.

Tack, duktiga brobyggar gänget !! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järlan II ligger nedan i åkröken närmast vägen i södra änden av byn. Kan lånas av medlemmar i byalaget. Nyckel finns att låna på stationen när det är öppet i sommar eller hos skeppsansvarige Morgan Evaldsson 070-328 10 52

Vinterläget vid ån med bäverfällning som är lite väl nära !!

© Jarlebyalag.se