Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Järle Byalag

Ideell och idéburen bygdeförening med ca 230 medlemmar 2018.

Föreningen har sitt säte i Järle stationssamhälle i Örebro kommun, med drygt 100 invånare i själva byn.
Byalaget startade 1973 och är organiserad i en styrelse och för närvarande ett 10-tal kommittéer och arbetsgrupper.
Dessa är Järle byablad, Barn och Ungdom / Öppna Förskola, Järlegården, Bro och skepp,  Hantverksmagasinet, Studie och Kultur, Järle station, Café och turism samt Järle marknad och hemsidan.

FÖRORD

Denna hemsida är skapad och utformad av en hemsidearbetsgrupp inom Järle byalag. En hemsida har stått högt på önskelistan i många år och sedan 2007 är detta förverkligat. Gruppen har rotat i byalagets snart 50-åriga historia, funnit många gamla och nya dokument och sammanställt dessa till ett förhoppningsvis uppskattad exposé över byalagets verksamhet idag och vad som hänt tidigare. Järle Byablad som funnits i nästan lika lång tid är en aldrig sinande källa. Vi är stolta över vår historia och den samlade erfarenheten är stor. Vad som händer och sker i byn och bygden visas dels i kalendariet och dels under fliken aktuellt. För framtiden är vår lokala utvecklingsplan också viktig att visa upp.
Vi har därutöver fogat till info om vår hembygd, föreningar och företag, så att sidan kan vara hela bygdens portal. Järlegården, som är byn naturliga mötesplats, får särskilt utrymme.
Slutligen ligger mycket fokus på det som vi anser är roligt och viktigt att visa, nämligen våra sevärdheter och besöksmål. Järle station är Sveriges äldsta station, Staionscaféet, Museijärnvägen, Hantverksmagasinet, Äventyrslederna i Skärmarbodabergen, Järleåns kanotled och naturreservat och en del annat vi gärna vill dela med oss av.

Vår förhoppning är att du blir lockad till besök hos oss, antingen det sker digitalt eller med ett fysiskt besök. Du är lika fullt välkommen till oss och vi önskar dig mycket nöje i att upptäcka och inspireras av vårt Järle.

VÄLKOMMEN !!!

© Jarlebyalag.se