Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Järle station med Järle stationscafé

Järle Byalag kämpade i slutet på sjuttiotalet för att rädda landets äldsta stationshus från 1854, dels för att bevaras som museum och dels som byalagets föreningslokal. Från början var byalaget ganska ensamma, men efterhand som opinionen växte mot total nedläggning och försäljning av hela NBJ-banan, engagerade sig många i kampen för att rädda järnvägen till eftervärlden.

Genom järnvägsentusiasternas försorg bildades NBVJ (Nora Bergslags Veteran- Järnväg) och stiftelsen NJOV (Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg) i vilken byalaget ingår. Från 1986 hyr byalaget stationen av NJOV som är ägare till den anrika järnvägen Nora-Ervalla, där NBVJ bedriver museijärnvägstrafik och byalaget café och hantverksmagasin sommartid.

JÄRLE STN

NBVJ                          stiftelsen NJOV

 

Förutom den viktiga uppgiften att visa och sprida kunskap om stationen och järnvägen, så bedrevs från början i den gamla stinsbostaden, som utgör själva föreningslokalen, en rad byalagsaktiviteter under vår, höst och vinter: Dessa var styrelse- och medlemsmöten, kommittéträffar, kurser, cirklar, föredrag, bildvisningar, tillställningar. Dessutom och vilket var särskilt viktigt så nyttjades lokalen två dagar i veckan till Öppen Förskola och Måndagsträffen som samlade många barn och ungdomar från trakten till samvaro och nyttiga aktiviteter. Båda dessa verksamheter hade tidigare finansiellt stöd av kommunen. Allt detta är sedan 2003 flyttat till Järlegården.

1981 öppet hus på stn

Sommartid så bedriver byalaget stationscafé för järnvägs- och bilturister samt för abonnerade grupper. Från kommunen ges möjlighet att anställa feriepraktikungdomar. Detta startade redan 1986 med 4 undomar från bygden. Numera är ungdomarna ca 10 st som håller igång caféet. Vi åtar oss beställningar av olika slag. Vi arrangerar ofta då visningar av väntsal och expedition som utgör den egentliga museidelen.

IMG_0348

Köande vid luckan för kaffe och hembakt

IMG_0300

Ferieungdomar årgång 2005

IMG_0359

Stressigt i köket kan det bli

Sedan 2004, 150 –års jubilet så är ett rum i stinsbostaden med hjälp av Örebro läns museum inrätt i sekelskiftesstil med tidstypiska möbler och annan inredning, dock avvecklat 2017.

Ragnar o MatildaIMG_0027

Här flyttar Ragnar och Matilda in…eller ut..

© Jarlebyalag.se