Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Historia

Järle Byalag har sedan 1973 verkat som en lokal bygdeförening med ett stort samhällsengagemang i ett flertal av viktiga frågor för byn och bygdens välbefinnande
och framtida utveckling.

Byalagets verksamhet och ideella arbete spänner över ett brett register av ämnen och aktiviteter med både sociala och materiella förtecken.
Många är de områden vi engagerat oss i. Främst sätter vi det som rör barnen på landsbygden. Barnomsorg, öppen förskola, skolan, skolskjutsar, lekplats samt barn och ungdomsaktiviteter. Samhällsplaneringsfrågor kring byns framtida struktur, såsom vägar, trafik, bostäder, service och arbete. Kulturfrågor alltifrån historia och hantverk till teater, fester, studiecirklar och konstgalleri. Sysselsättning främst genom turistengagemanget i järnvägen och Järle station med upprustning och renoveringsarbete förutom rent servicejobb åt våra besökare.

Samt vår viktiga informationskanal, Järle Byablad.

Så här så kallelsen för att bilda byalaget ut. Året var 1973.

Klicka länken till pdf-filen Byalagshistorien och kolla in ett urval av vad som hänt under åren.

© Jarlebyalag.se