Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Organisation

Hur jobbar vårt byalag?

Vi har högt i tak för många och nya idéer och verkar med stor bredd i ”vår” bygd.

Vad behövs för att få ett byalag att fungera? Vad är receptet? Tag följande:

Engagemang, goda idéer, mod, kvalité, kultur, idealister, historia, handlingskraft, kunskap, dynamisk organisation (flexibilitet) samarbete, ansvarskännande, ingen Jantelag, ha roligt.

Då får man ett resultat bestående av:

Konkreta framgångar. Gott rykte och förtroende hos medlemmar och beslutsfattare. Bygemenskap. Framtidstro. God boende och uppväxtmiljö. Sociala och kulturella aktiviteter.

Några goda råd är att: delegera, samarbeta, organisera, dokumentera, informera, målformulera, skapa vi-anda, mixa folk med olika ålder, erfarenhet och kunskap, rekrytera nytt "blod".

En flexibel organisation, formellt tydlig men hela tiden föränderlig genom att bilda (och upplösa) kommittéer och arbetsgrupper för olika ämnesområden och arbetsuppgifter.
Styrelsen håller i helheten men mycket av det praktiska arbetet görs av kommittéerna och arbetsgrupperna.

Både materiella som socialt och kulturella kommittéer/arbetsgrupper finns representerade.
Aktuella Kommittéer och Arbetsgrupper är Byabladet, Järlegården, Stationen, Café, Turism och Marknad, Hantverksmagasinet, Bro och skepp, Studie och Kultur, Barn o Ungdom - Lekplats,  Hemsidan.
Tidigare har funnits kommittéer för frågor om Vägar, Isbanan, Badplats, Fest, Folkdans, Idrott och Ungdom, IT, Vandringsleder, Omställning o Miljö m.fl.
Arbetsgrupper har t.ex funnits för Bredbandsprojektet, Marknaden, Torvvägen, Gångbron, Byaplanen, Postfrågan, Vägskyltar och diverse jubileum etc är några exempel på "projekt" som lever kortare eller längre tid.

Viktigast är ändock ett antal engagerade personer som gemensamt åstadkommer resultat.

2024 så ser byalagets styrelse, kommittéer och arbetsgrupper ut så här.

© Jarlebyalag.se