Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Projekt Järle Bredband   

Läs aktuell info här.

Projektet har pågått från maj 2010 då vi fick veta att E.ON tänkte gräva ner elkablarna i byn. 
Att samtidigt då förbereda för bredband var en tanke som inte var långt borta. Sagt och gjort
så drog vi igång det hela som pågår än (mar 2012). Till slutet av mars är alla installationer
utförda i husen och 12 april har Telia lovat att allt är klart för minst 100 mbit/sek.

Nedan finns samlat info från arbetet någorlunda strukturerat:

Infomöte 101110: inbjudan och rapport

Infobrev till fastighetsägare: JAN2011 - SEPT2011 - DEC2011 

Artiklar i byabladet: 2010 nr2 - 2010 nr4 - 2011 nr3 - 2011 nr4

Länk till Hela Sverige ska levas hemsida som utsåg oss till veckans grupp på nätet i jan 2011.

Järle bredbandskanalisation: karta 111231 

Slutrapporten för redovisning av LP och PTS stödet: rapport 111231

            

                                  

© Jarlebyalag.se