Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Örebro kommuns policy kring barn & ungdomsverksamhet

Järle byalag har åtagit sig att följa denna policy. Kan läsas här!

 

Lekplatsen

Att fixa en lekplats i byn var byalaget första uppgift och därmed en start för verksamheten 1973. Kommunen byggde och skötte lekplatsen tills 1992. Byalaget tog då initiativ att upprusta byns lekplats och övertog då också ansvaret för skötsel och underhåll. Kommunalt stöd till ombyggnaden på ca 35.000:- erhölls -92. Arbetena kontrollerades av ett  nöjt gäng (se bild)

1994 Lekplatsen

Lekplatsen har sen dess nyttjats flitigt och börjar nu kännas väldigt sliten (2011) Vår ambition är därför att ånyo ta initiativ för en upprustning.
 Är ni intresserade att medverka i detta så kontakta Bodil eller Sigrid.

 

Bollplan/isbana

Även byns isbana / bollplan har byggts av byalaget och skötts genom vår försorg under många år. Under vintertid kan belysningen tändas och planen spolas till isbana. Från 2000 finns även en värmestuga på plats.  Ny belysning sattes upp 2009 men tyvärr har nyttjandet varit lågt trots två kalla vintrar 2010-2011. Då det varit mycket snö så är det viktigt att skottningen organiseras väl.

Under den långa vintern 2012 så har ett antal personer fått igång isbanan igen. Johan Skyman och Stefan Wiker har påtagit sig ett visst ansvar för isbanan, och det går bra att ta kontakt om vad som skall göras. Kommunen, genom Karl-Heinz Nillson, stöder oss också med elkostnaden. 

© Jarlebyalag.se