Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Skärmarboda invigning

Skärmarbodabergens naturreservat invigdes 5 juni 2014. Länsstyrelsen har ordnat leder och information på ett bra sätt och gjort området mer tillgängligt. 

Länsstyrelsen, Naturvärnet Hopajola, Kilsbergsfrämjandet och Järle byalag berättade om området och allt arbete som gjorts under ca 20 år.

Nisse Pettersson hyllades som områdets upptäckare av bl.a. vår egen Gösta T och fick en egen minnesplaket i Yoldiaområdet avtäckt.

Marie-Louise F-F, landstingsordf. fick agera "landshövding" och klippte bandet. Betonade särskilt samarbetet mellan ideella krafter som Järle byalag / Kilsbergsfrämjandet och offentliga aktörer vilket är en stor framgångsfaktor.

Naturskyddsföreningen ordnade naturvandringar därefter med avslutande brasmys och lyssnande efter nattskärran.

Tillbaka

© Jarlebyalag.se