Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Järle Flygblad nov-21

Nytt flygblad som skickats ut till medlemmarna, finns nu även upplagt här på hemsidan.

Det handlar om planering inför det uppskjutna årsmötet 2021, med ekonomirapport och revisionsberättelse för 2020.

Vidare en lägesrapport med anledning av det förlorade år som pandemin delvis inneburit och hur byalaget behöver startas om med ny styrelse och styrelsefunktioner.

Ekonomin är god som framgår och resurserna ger möjligheter att fortsätta utveckla byn och bygden för dess invånare såväl som besökare. Så ta den chansen och engagera dig gärna i byalagets framtid.

Kontakta Sigrid eller Gösta eller avgående styrelse enligt flygbladet.

Tillbaka

© Jarlebyalag.se