Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Nytt Järle Flygblad mars -22

Hej alla byalagsmedlemmar, stora som små. Nytt Järle Flygblad mars-22 finns att läsa här.

Nu sparkar vi igång igen efter förra årets väldigt begränsade verksamhet. Med ett nytt flygblad som kommer att följas av fler. Kanske kan det bli ett riktigt Byablad till jul vad det lider..

Den nya styrelsen sammanträdde 19 februari och beslöt om nästan full verksamhet för det nya året som:

>>> Årsmöte lördagen 23 april kl.18 på Järlegården. Anmälan till Gerd 070-2342880 om närvaro och om matmenyn (se sid 2)

>>> Vårröjning på stationen o Järlegården lördag 14 maj kl.10

>>> Järle marknad lördagen 2 juli mellan 10-16. Vi hoppas kunna återuppta vår mångåriga tradition efter några års pandemistopp

>>> Kafé- och hantverksstart blir lördagen 18 juni. Dagligen fram till 14 augusti, därefter helgerna 20-21/8, 27-28/8 och 3-4/9. Vuxenansvariga för ferieungdomarna i kaféet är väldigt välkomna en, två eller flera dagar. Intresserad? Kontakta Gösta så blir han glad, 070-611 33 85 gtegner@telia.com

>>> Ånglokstrafiken beräknas komma igång lördagen 2 juli. Resten av juli körs tågen Noradagarna 6-9 juli, samt fredagar o lördagar. I augusti endast lördagar plus söndagen 28 augusti, Noramarknadens andra dag.

>>> Till sist medlemskapet för 2022. Oförändrade avgifter: 200:- enskild vuxen över 20 år, 300:- familj. Se bif. plusgiro talong. Betalning helst till plusgirot men bankgirot 762-5007 duger också. Medlemsfika gäller som vanligt, dock ej på marknadsdagen.

Här kan plusgirotalongen laddas hem.

Tillbaka

© Jarlebyalag.se